رنگ : مشکی  
مدل : 2017
اجاره بهای روزانه : 900,000
اجاره بهای ماهیانه : 19,000,000