رنگ :  سفید
مدل : 1397
اجاره بهای روزانه : 450,000
اجاره بهای ماهیانه : 9,000,000