رنگ :  سفید
مدل : 2009
اجاره بهای روزانه : 700,000
اجاره بهای ماهیانه : 15,000,000