شرایط اجاره خودرو

شرایط اجاره خودرو

* تکمیل فرم مشخصات اشخاص حقیقی وحقوقی
* ارائه گواهینامه رانندگی و کارت ملی معتبر
* کپی مدارک شغلی و یا محل سکونت
* پرداخت هزینه اجاره ماشین به صورت نقدی و یا از طریق کارتهای عضو شتاب
* ارائه وجه نقد بابت عودت خودرو و ضمانت جرائم احتمالی

مدارک لازم برای میهمانان خارجی و یا افراد غیر مقیم

 تکمیل فرم مشخصات اشخاص حقیقی وحقوقی

* ارائه گواهینامه رانندگی معتبر
* اصل ویزا و پاسپورت متقاضی رنت ماشین
* پرداخت هزینه اجاره خودرو به صورت نقدی و یا از طریق کارتهای عضو شتاب
* ارائه وجه نقد بابت عودت خودرو و ضمانت جرائم احتمالی

فهرست
تماس با ما