مدارک مورد نیاز اجاره خودرو

قبل از اقدام به اجاره خودرو و کرایه اتومبیل لازم است از شرایط و قوانین اجاره خودرو و کرایه ماشین آگاه شوید . مدارک لازم اجاره خودرو و کرایه ماشین بدون راننده در اکثر موسسات اجاره خودرو و کرایه اتومبیل بدون راننده شبیه هم می باشد که در ذیل به شرح کامل آمده است.

    مدارک مورد نیاز برای اتباع ایرانی:

برای اتباع ایرانی که متقاضی اجاره خودرو و کرایه ماشین میباشند حداقل یکی از مدارک ذیل جهت اجاره خودرو بدون راننده و کرایه ماشین بدون راننده الزامی می باشد

  1. سند ملکی معتبر به نام متقاضی اجاره خودرو و اجاره ماشین که حداقل ارزش آن به میزان خودروی اجاره ای باشد.

  2. خودرو شخصی به همراه سند و مدارک آن به نام متقاضی اجاره خودرو و اجاره ماشین که می بایست به موسسه اجاره خودرو تحویل شود.

  3. ودیعه وجه نقد به ریال و یا هر گونه ارز دیگر اعم از دلار و یورو و … به میزان ۷ الی ۱۰ درصد ارزش کارشناسی خودروی اجاره ای

  • علاوه بر مدارک فوق ارایه کارت شناسایی معتبر از سوی متقاضی اجاره خودرو و اجاره ماشین الزامی می باشد.

  مدارک مورد نیاز برای اتباع خارجی:

برای اتباغ خارجی متقاضی اجاره خودرو و کرایه ماشین بدون راننده مدارک ذیل الزامی می باشد:

  1. ویزا یا پاسپورت متقاضی کرایه خودرو و اجاره ماشین

  2. رویت بلیت برگشت متقاضی اجاره خودرو و کرایه اتومبیل

  3. ودیعه نقدی به هر ارزی اعم از ریال دلار یورو و …به میزان ۷ الی ۱۰ درصد ارزش خودروی اجاره ای

  • لازم به ذکر است متقضیان اجاره خودرو و کرایه ماشین که به راننده نیاز دارند نیازی به تامین وثایق و مدارک فوق ندارند.

  • متقضیان اجاره خودرو و کرایه اتومبیل که قصد اجاره ماشین عروس دارند ارایه کارت عروسی الزامی می باشد.

قوانین و مقررات اجاره خودرو

1-  مستاجر در طی مدت اجاره حق اجاره دادن و واگذار نمودن عین مستاجره را تحت هیچ عنوان و شرایطی ( اعم از امانت ، واگذاری حق انتفاع ، رهن ، وثيقه ، صلح ، بیع و غیره ) را به هیچ شخص حقیقی و توقی ندارد و راكب خودرو می بایست صرفا شخص مستاجر باشد .

2- مستاجر به صورت میانگین مجاز به تردد حداکثر تا دویست و پنجاه کیلومتر در روز می باشد و به ازای هر یک کیلومتر تردد بیشتر مستاجر می بایست مبلغ دو هزارم اجاره بهای روزانه راعندالمطالبه بپردازد.

3- مستاجر مجاز به استفاده متعارف و معمول از عین مستاجره می باشد و می بایست از تعدی و تفریط در استفاده از عین مستاجره خودداری نماید ضمن آنکه بررسی های اولیه ومعمول و متعارف خودرو از قبیل آب وروغن موتور، روغن ترمز، ضد يخ ، وغيره برعهده مستاجر می باشد .

4- مستاجر نمی تواند عین مستاجره را از محدوده استان تهران خارج کند مگر آنکه هنگام عقد قرارداد شرکت اجاره خودرو را مطلع و یا به صورت کتبی رضایت موجر را کسب کرده باشد و در صورت تخطی موجرمحق خواهدبود قراردادرایک طرفه و بدون تشریفات فسخ نماید ویا بیست درصد به اجاره بها اضافه نماید .

5- مستاجر متعهد می گردد هرگونه تصادف، خرابی ویا موارد مشکوک به اینکه خودرودرشرف خرابی می باشد( من جمله صدای غیرمتعارف خودرو، روغن ریزی وغیره ) راسريعة به اطلاع شرکت اجاره خودرو رسانده و از موجر كسب تكليف وباهماهنگی موجر اقدام نماید .

6- مستاجر نمی تواند عین مستاجره را به هیچ یک از نمایندگی ها و تعمیرگاه ها جهت انجام هرگونه تعمیرات و یا خدمات سرویس دوره ای ( من جمله تعویض روغن ، شارژ کولر و تعویض قطعات مصرفی وغیره ) ببرد و در صورت وقوع شرکت اجاره خودرو هیچ گونه هزینه ای را متقبل نخواهد شد . ضمن آنکه مستاجر حق نصب ، تعويض ، تغییر و یا باز کردن هیچ یک از قطعات و تجهیزات را از عین مستاجره نداشته و صرفا مجاز به استفاده عین مستاجره به وضع موجود می باشد .

7- مستاجر ضامن کشف فساد درمدت اجاره می باشد و عندالزوم شخصا پاسخگوی مراجع انتظامی و قضایی می باشد و بدیهی است که جرایم راهنمایی و رانندگی خودرو در زمان مدت اجاره برعهده مستاجر بوده و می بایست مبلغ آن را عندالمطالبه پرداخت نماید . – مستاجر متعهد می گردد در صورت توقيف ، بروزسانحه و خرابی مراتب را سریعا به اطلاع موجر برساند و در اسرع وقت مدارک خودرو و قبض پارکینگ را تسلیم موجر نماید .

8- در صورتی که خرابی ناشی تعدی و تفریط و یا استفاده نادرست مستاجراز عین مستاجره رخ داده باشد خسارت وارده و خسارت ناشی از کاهش قیمت خودرو وخسارت عدم تقع شرکت اجاره خودرو بر عهده مستاجر می باشد . در صورتی که خرابی عین مستاجره ناشی از مرور زمان بوده باشد موجر محق دریافت ده درصد خسارت تعمیرات و عدم نفع می باشد .

9- در صورت توقیف عین مستاجره کلیه هزینه ایاب و ذهاب ، ترخيص، طرح دعاوی و اعتراض و احيانا وكالتنامه های رسمی مالک به کارگذار ، نماینده و یا وکیل خود بابت انجام امور اداری و اجرت کارگذار، نماینده و یا وکیل وسایر هزینه ها برعهده مستاجر می باشد ضمن آنکه در صورت عدم انتفاع شرکت اجاره خودرو در این مدت مستاجر موظف به پرداخت اجاره بها می باشد .